Ahmet Selim

Durna

İTÜ'de Araştırma Görevlisi


Some Unsteady Aerodynamics Terms

Kasım 14, 2013, ahmet0 Comments

Wagner function: Wagner function expresses the lift due to a unit change of the angle of attack. This function is used for sudden changes in angle of attack.
Küssner function: Küssner function which corresponds to indicial admittance which is the lift induced by a sharp gust of unit amplitude.
Indicial admittance: The response of the linear system to a unit step function. It describes the time dependency of the aerodynamic lift.
Reduced frequency: Number of oscillations in radians per half chord travel of the airfoil. k=wb/U
Reduced time: It can be regarded as the distance of the travelling airfoil in semi-chord. sb/u
Theodorsen function: It is a ratio which shows the phase difference between quasi unsteady lift coefficient and quasi steady lift coefficient as the effect of the circulatory wake term.
Kutta condition: zero velocity at trailing edge or no vortex sheet at near wake or no pressure difference at the wake region.

References: Unsteady Aerodynamics Lecture Notes, 2013, İTÜ.

WYSIWYG

Ocak 16, 2013, ahmet0 Comments

WYSIWYG, İngilizce'de "What You See Is What You Get" teriminin başharflerinden oluşan bir bilgisayar terimidir. Türkçesi Ne Görüyorsan Onu Alırsın . Yani ekranda görülene çok benzer bir çıktı alabileceğiniz ortamları tanımlar.

Sözcük işlemci ve metin düzenleyiciler sınıflandırmasında kullanılır.

VI için yararlı komutlar

Ocak 16, 2013, ahmet0 Comments

Linux üzerinde metin editörü olarak kullanılan vi programı için bazı yararlı komutlar:

Düzenleme modu:

 • i: insert

Komut modu:

 • ESC  - Komut moduna geçiş
 • a  - append a word
 • o  - another line
 • dd  - Delete entire line (p  - re-inserted deleted line)
 • u  - undo
 • dw  - delete last word
 • R  - replace
 • r  - replace the single character
 • w - moves the cursor to the beginning of the next word
 • b  - moves the cursor to the beginning of the current word
 • o  - moves the cursor to the beginning of the current line
 • $  - moves the cursor to the beginning of the end line
 • Ctrl + F - moves the cursor one screenful forward
 • Ctrl + B - moves the cursor one screenful back
 • G  - move the cursor to the end of the file
 • 10G - move to the cursor to line 10 in the file
 • 1G  - move to the beginning of the file
 • /word  - jump to the first occurence of the pattern (word)
 • ?word - jump to the last occurence of the pattern (word)
 • d$ - delete everything from the cursor to the end of the line
 • dG - delete everything from the cursor to the end of the file
 • :  - enter ex mode

Exit mode:

 • :w  - write the file
 • :wq - write and quit
 • :q!  - without saving quit
 • :q  - quit but will save modifications
 • :e - edit another file (Ex: :e filenamed   Ex2: :e! filename)
 • :r filename - insert the contents of the filename
 • :! - allows you to enter the name of the shell command  (Ex: :r ls  , Ex2: :r! ls)

Ctrl + Z   - suspend

 

Linux'ta Fortran Sorunu

Aralık 3, 2012, ahmet0 Comments

Linux üzerinde açık kaynak bir kodu derlemek istediğimde "g77 komutu bulunamadı" hatasıyla karşılaştım. Bu sorunu aşmak için g77'i yüklemek istediğimde Ubuntu 2009 sonrasında g77'in desteklenmediğini gördüm. İnternette araştırdığımda bu paketi özel olarak indirip kurmak gerektiği fakat bunda da bazı sorunlar oluştuğu anlatılıyor. Bu yüzden hocamın tavsiyesi üzerine g77'yi yüklemek yerine paket programın include dosyalarındaki fortran derleyicisini g77'den gfortran'a çevirdim. Dolayısıyla bu sorun da çözülmüş oldu...

 

 

 

Navier-Stokes Denklemlerinin Korunumlu ve Korunumsuz Halleri

Ekim 19, 2012, ahmet0 Comments

Navier-Stokes denklemleri akışkanlar dinamiği ile uğraşan kişilerin en fazla karşılaştıkları denklemlerdir. Kısaca bu denklemler, 3 temel fizik kanunundan türetilmiştir: Kütlenin (Süreklilik), momentumun ve enerjinin korunumu kanunları. Bu 3 kanun kullanılarak bazı kabullerle birlikte Navier-Stokes denklemleri türetilmiştir. Aslında tarihsel olarak Navier-Stokes denkleminin kullanımında sadece momentum denklemi vardır. Ancak günümüzde CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) literatüründe Navier-Stokes denklemi denince bu 3 denklem birlikte düşünülmektedir. Bu denklem ismini Fransız M.Navier ve İngiliz G.Stokes'dan almıştır. Bu iki bilim insanı 19.yüzyılın ilk yarısında birbirinden bağımsız olarak bu denklemi bulduklarından dolayı denklem her ikisinin ismiyle anılmaktadır.

 Bu denklemin iki farklı türü vardır: Korunumlu ve korunumsuz form. Aslında her ikisi de aynı denklemi ifade eder fakat kullanım yerlerinde farklılık vardır. Hatta aynı denklemi ifade ettiğinden dolayı birbiri cinsinden de türetilebilir. Yani, korunumsuz formdan korunumlu forma, korunumlu formdan korunumsuz forma türetim yapılabilir. Kısaca korunumlu ve korunumsuz formdan bahsetmek gerekirse,

Read More

Windows Bilgisayarları Otomatik Kapatma Komutu

Ekim 18, 2012, ahmet0 Comments

Bilgisayarı belli bir süre otomatik kapatmak istiyorsanız "shutdown" komutuyla istediğinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Başla > Çalıştır > cmd ile komut penceresini açıp ;
shutdown -s -t 7200 -f
yazarsak 2 saat içinde bilgisayarınız kapanacaktır. 1 saat 3200 saniye olduğundan 2 saat 7200 saniye olacaktır. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Bu komutla beraber kullanılabilen parametreler

-i Arayuz gösterme
-l Log off
-s Kapatma (Shutdown)
-r Kapatma ve tekrar açma ( Shutdown and restart)
-a Kapatma işlemi iptal
-m \\ağdaki bilgisayar adı   Ağınızda ki başka bir bilgisayarı kapatma
-t XX Sayaç Süresi (XX, saniye olmalı)
-c Kapatma eki ( Kapatmak için verdiğiniz not, açıklama)
-f Zorla kapatma ( Beklenmekte olan programları sorgusuz kapatır)

 

Excel'de iki sütunu birleştirmek

Ekim 16, 2012, ahmet0 Comments

Excel'de ad-soyad gibi iki sütunu birleştirmek isteyebilirsiniz, bunun için (&) işaretini kullanabilirsiniz. Benim gibi bu kadar basit bir ifadeyi bilmediğiniz zaman saatleriniz gidebilir. Microsoft'un sayfasındaki anlatım:

 1. Diğer hücrelerin içeriğini birleştirmek istediğiniz hücreyi seçin.
 2. Formülü başlatmak için =( yazın.
 3. İki hücrenin içeriğini birleştirmek için, birleştirmek istediğiniz metni içeren ilk hücreyi seçin, &" "& (çift tırnak işaretleri içine alınmış bir boşluk) girin ve ardından birleştirmek istediğiniz metni içeren sonraki hücreyi seçin. İkiden fazla hücrenin içeriğini birleştirmek için, hücreleri seçmeye devam edin ve her hücreyi seçtikten sonra &" "& girdiğinizden emin olun. Birleştirilen metinlerin arasına boşluk eklemek istemiyorsanız, &" "& yerine & girin. Virgül eklemek içinse &", "& yazın (her ikisi de çift tırnak içine alınmış olarak bir virgül ve ardından bir boşluk).
 4. Formülü tamamlamak için ) yazın.
 5. Formülün sonuçlarını görmek için ENTER tuşuna basın.

Kaynak: http://office.microsoft.com/tr-tr/excel-help/HA010248390.aspx

LaTeX'de Türkçe Karakter Sorunu ve Çözümü

Mayıs 14, 2012, ahmet0 Comments

LaTeX bir doküman hazırlama sistemidir. LaTeX ile bazı paketler kullanılmadığında Türkçe karakterleri yazmak için biraz çaba göstermek gerekmekte. Aşağıda Türkçe karakterlerin karşılıkları gösterilmiştir.

\u{g} – ğ
\u{G} – Ğ
\c{c} – ç
\c{C} – Ç
\c{s} – ş
\c{S} – Ş
\”{u} – ü
\”{U} – Ü
\”{o} – ö
\”{O} – Ö
{\i} – ı
\.{I} – İ
\^{a}
\^{A}

Read More

Fluent ile UDF çalıstırma ve C baglantısı

Mayıs 14, 2012, ahmet0 Comments

Bu yazıda lisans tezimi hazırlarken 1-2 ay beni uğraştıran bir konuyu açıklamak istiyorum.

Öncelikle Fluent programı sonlu hacimler yöntemini kullanan bir Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yazılımıdır. 1983 ten bu yana dünya çapında otomotiv endüstrisi, havacılık endüstrisi, beyaz eşya endüstrisi, turbomakine (fanlar, kompresörler, pompalar, türbinler v.b.) endüstrisi, kimya endüstrisi, yiyecek endüstrisi gibi birbirinden farklı bir çok endüstriye ait akışkanlar mekaniği ve ısı transferi problemlerinin çözümünde kullanılır.

Fluent programıyla oluşturulan modele katı cisim hareketi veya sınır koşulları sin,cos gibi periyodik fonksiyonlarla ya da daha farklı özel tanımlanmış denklemlerle hareket verilebilir. Bunun için C, Fortran gibi programlama diliyle tanımlanacak denklemin yazılması gereklidir. Bu konuda Fluent yazılımının tutorial dökümanlarından yardım alabilirsiniz.

C programlama diliyle UDF yazdığınızı farzedelim. Bu durumda Fluent'in yazdığınız UDF C dilinde derleyebilmesi için bilgisayarınızda herhangi bir C derleyecisi gereklidir. Ayrıca Fluent'e derleme sırasında yararlanacağı kütüphane adresleri bağlantısının da verilmesi gereklidir.  Artık nasıl yapacağımıza gelirsek;

Read More